Objednať projekciu Prehrať film O filme

Woman at War

(Kona fer í stríð )

Veľká cena Týždňa kritikov, Cannes 2018, Filmová cena LUX 2018
Island, Francúzsko, Ukrajina 2018 do 15 rokov nevhodné 101min.
  • 17. 01. 2019
  • Komédia
  • Thriller

Je lepšou metódou, ako zachrániť svet, sabotáž stožiarov vysokého napätia alebo adoptovanie ukrajinskej siroty? Túto otázku rieši svojrázna „zenová teroristka“ v šťavnatom a ironickom filme Benedikta Erlingssona. Päťdesiatnička Halla je učiteľka a zbormajsterka žijúca zdanlivo usporiadaným spôsobom života. Tvrdá a nekompromisná žena vedie súkromnú vojnu s priemyselnými gigantmi, ktoré ničia islandskú krajinu. Ako prispieť svojím dielom k tomu, aby nenastala ekologická a sociálna katastrofa?

Benedikt Erlingsson Halldóra Geirharðsdóttir, Jóhann Sigurðarson, Juan Camillo Roman Estrada, Jörundur Ragnarsson
Ólafur Egilsson,
Benedikt Erlingsson
Bergsteinn Björgúlfsson
Davíð Þór Jónsson
David Alexander Corno

Galéria