Objednať projekciu Prehrať film O filme

Krycie meno Krtko

Prílohy

Krycie meno Krtko

(Kret)

MFF Montreal, MFF Gdynia (Poľsko) 2011 - najlepší predstavitelia dvoch hlavných rolí
MFF Chicago - nominácia na Zlatého Huga (najlepší zahraničný film)
Poľsko, Francúzsko 2011 do 12 rokov nevhodné 107min.
  • 06. 09. 2012
  • Dráma

„Aj medzi hrdinami odporu sa nájde „Krtko“.”

Poľský dokumentarista Rafael Lewandowski sa vo svojom prvom celovečernom hranom filme zamýšľa nad vplyvom nedávnej poľskej minulosti na život v súčasnej demokratickej spoločnosti a uvažuje o minulosti ako o večnom tieni človeka.

V decembri 1981 bol v Poľsku vyhlásený výnimočný stav, do ulíc vyšli vojenské tanky. Zanikajúci komunistický systém nabral druhý dych a zvýšil svoje „obrátky“. Ochromil opozičné odborové hnutie Solidarność a mnohí politickí „poburovači“ sa ocitli vo väzbe. Niekedy v tom čase sa narodil Pawel Kowal, dnes už tridsiatnik, ktorý podniká so svojím otcom Zygmuntom, bývalým významným členom Solidarnośći. Zygmunt vtedy figuroval ako dovozca ilegálneho textilu a second-handového tovaru zo severu Francúzska. Teraz sa však jeho meno objaví v médiách v súvislosti s jeho údajnou rozsiahlou spoluprácou s tajnou políciou, pre ktorú pracoval ako tajný informátor komunistického režimu s krycím menom KRTKO. Z hrdinu národa sa tak počas jednej noci stane zradca.

Debutujúci režisér a scénárista Rafael Lewandowski uchopil túto citlivú tému bez príkras a bez vyhlasovania súdu nad postavami. Nesúdi ani vtedajšiu nepriaznivú dobu, ani konkrétne situácie, ktoré umelou štylizáciou zbytočne nedramatizuje. Lewandowski sa drží jedného hesla, a to: „Neodsúďte môjho otca predčasne. Boli to zlé časy.“

Predstavitelia dvoch hlavných postáv boli v roku 2011 za ich presvedčivé herecké výkony ocenení na MFF v Montreali a na domácom Poľskom filmovom festivale. Snímka bola nominovaná na Zlatého Huga v kategórii najlepší zahraničný film na MFF v Chicagu.

Rafael Lewandowski Boris Szyc, Marian Dziędziel, Magdalena Czerwińska, Wojciech Pszoniak, Sławomir Orzechowski
Ivo Kardel,
Rafael Lewandowski
Piotr Rosołowski
Jérôme Rebotier
Agnieszka Glińska
1:1,85
Dolby Digital

Galéria