Z médií

Zuzka

O štyroch filmoch z Be2Can 3 v relácii FILMOPOLIS

  • 20. 10. 2016, 08:44

Zuzana Gindl-Tatárová,  dramaturgička a profesorka na FTF VŠMU,  rozpráva o filmoch Ja, Daniel Blake, Smrť v Sarajeve, Toni Erdmann a Frankofónia v relácii FILMOPOLIS v Rádiu FM v nedeľu 16.10.