Novinka

Novou riaditeľkou Opery Národného divadla a Štátnej opery Praha sa stane Silvia Hroncová

  • 27. 06. 2013, 19:00

Praha, 27. jún 2013 - Národné divadlo v Prahe prechádza v tejto dobe zmenami vo vedení. Novovymenovaný riaditeľ Národného divadla Praha Ján Burian si zostavuje svoj tím. Jednu z hlavných pozícií, riaditeľa Opery Národného divadla a Štátnej opery Praha, ponúkol nový riaditeľ Ján Burian súčasnej generálnej riaditeľke mediálnej spoločnosti Film Europe, Silvii Hroncovej, ktorá ponuku prijala. Na svoj nový post nastúpi v septembri 2013.

„Pre našu mediálnu spoločnosť a aj pre mňa osobne, je to prirodzený krok. Film Europe Media Company už dávno nie je iba filmovou a televíznou spoločnosťou. Posun Silvie Hroncovej do prostredia, ktoré dôverne pozná, ale aj po skúsenostiach z privátneho mediálneho sektoru, pomôže obom oblastiam. Bez Silvie by nebol Film Europe, za dizajn, programming, postavenie tímu aj akvizičné úspechy vďačím hlavne jej. Povýšenie Silvie Hroncovej do špičkovej manažérskej pozície považujem za potvrdenie jej osobných a profesionálnych kvalít, skúseností, ale aj fantastické ocenenie Film Europe. Všetci v spoločnosti a všetci doma vieme, že to zvládne ako vždy - výborne,“ komentoval vymenovanie Silvie Hroncovej na pozíciu riaditeľky opery ND a ŠO v Prahe Ivan Hronec, prezident Film Europe Media Company.

Silvia Hroncová /1964/, teatrologička, kultúrna manažérka a členka viacerých profesijných organizácií na Slovensku a v Českej republike. S prostredím divadla a umenia je spätá už do čias svojich štúdií. Na Divadelnej fakulte Vysokej školy múzických umení a Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave vyštudovala odbory divadelné veda a estetika. V rokoch 1999 - 2006 pôsobila ako riaditeľka Divadelného ústavu v Bratislave. Stála pri zrode viacerých úspešných projektov - vzniku divadelného festivalu Nová dráma, projektu na podporu súčasnej slovenskej drámy DRÁMA, vzniku divadelnej alternatívnej scény pre mladých divadelníkov Študio 12, knižných edícií Contemporary Slovak Drama, spolupracovala s divadelnými ústavmi v Európe a koordinovala európske fondy KULTÚRA 2000 - Kultúrny kontaktný bod. Bola kurátorkou jedinečnej výstavy venovanej dejinám slovenského profesionálneho divadla s názvom Vášeň, telo, hlas. V čase jej pôsobenia získal Divadelný ústav rad knižných i ďalších ocenení ako napr. Pražské Quadrienale.

Silvia Hroncová sa podieľala aj na dokončení a otvorení novej budovy Slovenského národného divadla. Na MK SR bola pred dokončením budovy SND jedným zo spoluautorov projektu „Stratégia spustenia a prevádzkovania novej budovy Slovenského národného divadla“. V rokoch 2006 - 2009 zastávala post generálnej riaditeľky Slovenského národného divadla, počas ktorých sa pričinila o otvorenie novej budovy Slovenského národného divadla, zodpovedala za jej dokončenie, kolaudáciu, stratégiu a logistiku spustenia prevádzky, za prechod umeleckých súborov z Divadla P. O. Hviezdoslava, Malej scény do novej budovy a tiež za novú podobu prevádzky troch umeleckých súborov. V čase jej pôsobenia získalo SND viacero divadelných ocenení sezóny DOSKY - Opera SND za inscenáciu Orfeus a Eurydika, ktorá vznikla v koprodukcii s Opera Narodowa Varsava, získala ocenenie za najlepšiu inscenáciu sezóny. Iniciovala aj vznik viacerých súčasných slovenských opier (L. Čekovská, M. Piaček, S. Solovic).

Svoje znalosti a skúsenosti využila Silvia Hroncová ako členka mnohých poradných organizácií - v Rade pre zahraničné inštitúty pri MZV SR, vo Vedeckej rade Vysokej školy múzických umení a Správnej rade Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave.

Od roku 2009 zastáva Silvia Hroncová post generálnej riaditeľky mediálnej spoločnosti FILM EUROPE. Stála pri zrode prvého európskeho filmového televízneho kanála Film Europe Channel, tu tvorí jeho programovú štruktúru, formuje distribúciu slovenských a zahraničných filmov na Slovensku a v Čechách. V spolupráci s Audiovizuálnym fondom a MK SR v roku 2012 realizovala výskum o aktuálnom stave jednosálových kín a podieľala sa na tvorbe projektu Stratégie digitalizácie kín na Slovensku, ktorý zlepšil podmienky na získanie finančnej podpory pri digitalizácii kín.

V mediálnej spoločnosti sa venovala aj vydavateľským aktivitám. V spolupráci s Operou Narodowa vo Varsave vydala knižnú monografiu Volume I. o úspešnom slovenskom scénografovi Borisovi Kudličkovi.

Silvia Hroncová dlhodobo spolupracuje s medzinárodným divadelným festivalom Divadelná Nitra, je členkou Predstavenstva Asociácie Divadelná Nitra, spoluautorkou projektu Divadené ocenenia sezóny DOSKY, členkou Inštitútu pre kultúrnu politiku – Via Cultura a členkou redakčnej rady odborného českého časopisu Svět a divadlo.

Tím Opery ND a ŠO Praha budú zastávať výrazné umelecké osobnosti. Umeleckým riaditeľom Opery ND a ŠO Praha bude významný český hudobný skladateľ a dirigent Petr Kofroň, hudobným riaditeľom ND Praha bude český dirigent Robert Jindra a hudobným riaditeľom ŠO Praha bude slovenský dirigent Martin Leginus. „Som rád, že sa mi podarilo zostaviť tím zložený z troch uznávaných dirigentov a skúsenej divadelnej manažérky,“ povedal o novom vedení Opery ND a ŠO Praha Jan Burian, nastupujúci riaditeľ Národného divadla.