Novinka

Film Europe má v portfóliu všetkých troch finalistov na filmovú cenu LUX PRIZE 2017

  • 26. 07. 2017, 12:05

Nominácie troch finalistov na filmovú cenu Lux Prize za rok 2017 sú už známe.

Predseda Európskeho parlamentu Antonio Tajani na tlačovej konferencii počas Benátskych dní oznámil nominácie troch filmov na filmovú cenu LUX za rok 2017:

120 TEPOV ZA MINÚTU  od Robina Campilla – Francúzsko

SÁMSKA KRV od Amandy Kernell – Švédsko, Nórsko, Dánsko

WESTERN od Valesky Grisebach – Nemecko, Bulharsko, Rakúsko

 Cena Lux približuje ľuďom filmovú tvorbu a zároveň približuje aj Európu Európanom. Prostredníctvom tejto ceny Európsky parlament podporuje európsky filmový priemysel v čase, keď je ohrozený všadeprítomnými online platformami. Tie sú na rozdiel od filmu oveľa menej regulované. Naša európska identita sa skladá z rozličných tradícií a kultúr, ale aj spoločných hodnôt: spravodlivosti, slobody a tolerancie. Od svojho vzniku sa do Ceny Lux zapojili stovky režisérov, distribútorov a producentov, ktorí podporili a posilnili našu unikátnu európsku identitu,” vyhlásil A. Tajani.

Od októbra do decembra budú BPM, Sámska krv a Western  v rámci Filmových dní LUX 2017 premietané vo viac ako 50-tich mestách a rôznych festivaloch v 28 členských štátoch EÚ. Titulky budú k dispozícii vo všetkých 24 úradných jazykoch EÚ, tak aby všetci Európania mali možnosť pozrieť si ich a porozumieť témam, ktorými sa tieto filmy zaoberajú.

To je práve jedinečnosť iniciatívy Európskeho parlamentu: vytvorenie akéhosi európskeho verejného priestoru, v ktorom prostredníctvom Ceny Lux prezentujeme a interpretujeme európske úspechy a výzvy a ukazujeme komplexnosť európskej identity.

Tohtoročné Filmové dni LUX budú znovu prebiehať v spolupráci s Informačnými kanceláriami Európskeho parlamentu a s iniciatívou Creative Europe Media Desks s cieľom osloviť čo najviac ľudí.

TRI FILMY OFICIÁLNEJ SÚŤAŽE FILMOVEJ CENY LUX ZA ROK 2017 –oveľa viac tematickej a žánrovej rozmanitosti

Tri filmy v oficiálnej súťaži Ceny Lux sú tematicky a žánrovo oveľa rozmanitejšie ako tomu bolo v predchádzajúcich rokoch:

Tretí film Robina Campilla vykresľuje životy aktivistov zo skupiny Act UP, ktorí bojujú za zviditeľnenie povedomia o chorobe AIDS vo Francúzsku v roku 1992 a podporujú rýchlejší pokrok v oblasti výskumu a prevencie.

Debut Amandy Kernell je príbehom mladého sámskeho dievčaťa, ktoré sníva o inom živote a dištancuje sa od svojej komunity,čeliacej rasizmu.

Valeska Grisebach vo svojom treťom filme vykresľuje príbeh nemeckých robotníkov počas stavby vodnej elektrárne v Bulharsku s prvkami indiánskych filmov a kovbojky. Film sa zaoberá otázkami ekonomickej imigrácie a integrácie.

Titulky pre tri nominované filmy budú k dispozícií v 24 úradných jazykoch Európskej únie, zatiaľ čo víťazný film, odhlasovaný poslancami Európskeho parlamentu, bude tiež prispôsobený pre zrakovo a sluchovo postihnutých. Víťazný film získa propagačnú podporu počas medzinárodného uvedenia do kín.

10 predchádzajúcich víťazov filmovej Ceny LUX: TONI ERDMANN od Marena Adena, MUSTANG od Deniza Gamze Ergüvena (2015), IDA od Pawela Pawlikowskeho (2014), Prerušený kruh od Felixa van Groeningena (2013),  Shun Li a Básnik od Andrea Segre (2012),  Snehy Kilimandžára od Roberta Guédiguiana (2011), Cudzinka od  režisérky  Feo Aladag (2010), Welcome by Philippe Lioret (2009),  Mlčanie Lorny od Jeana-Pierra and Luca Dardenna (2008) and Na druhej strane od Fatih Akina (2007).

Viac  info nájdete v priloženej tlačovej správe.