Objednať projekciu Prehrať film O filme

Saulov syn

Prílohy

Partneri

Audio-vizuálny fond Kinema.sk
media

Saulov syn

(Saul Fia)

Veľká cena poroty (Grand Prix) Cannes 2015, Zlatý Glóbus 2015 v kategórii „najlepší cudzojazyčný film“, OSCAR 2015 v kategórii „najlepší cudzojazyčný film“
Maďarsko 2015 do 15 rokov nevhodné 107min.
  • 18. 02. 2016
  • 01. 06. 2016
  • Dráma

„Opustil živých kvôli mŕtvym”

Strhujúci historický thriller, ktorý mení spôsob zobrazenia holokaustu a upiera divákovi bezpečný odstup od témy.

Osvienčim, 1944. Maďarský žid Saul Ausländer je členom Sonderkommanda, ktoré je v mašinérii vyhladzovacieho tábora pridelené k práci pri plynových komorách a hromadách, na ktorých sa pália ľudské ostatky. Keď apatický Saul uprostred kopy mŕtvol objaví telo svojho syna, prebudí sa v ňom naliehavá potreba obstarať mu riadny židovský pohreb. Bez ohľadu na nebezpečenstvo, všeobecné utrpenie a plánovanú vzburu sa Saul vydáva na delirickú cestu koncentračným táborom s jediným cieľom – nájsť rabína. 

László Nemes Géza Röhrig, Levente Molnár, Urs Rechn, Todd Charmont, Christian Harting
László Nemes,
Clara Royer
Mátyás Erdély
László Melis
Matthieu Taponier
1:1,85

Galéria