Objednať projekciu O filme

Tragédia človeka

Tragédia človeka

(Az ember tragédiája)

Maďarsko 2011 do 12 rokov nevhodné 160min.
  • Animovaný
  • Dráma

„Ľudská tragédia ako sled neúspešného hľadania Boha a zmyslu života.”

Marcell Jankovics je jedným z najúspešnejších maďarských animátorov. Jeho krátke filmy získali Zlatú palmu v Cannes (Súboj, 1977) a nomináciu na Oscara (Sysifos, 1975). Tragédia človeka je jeho životné dielo, na ktorom pracoval od roku 1988.

Tragédia človeka je adaptáciou rovnomennej dramatickej poémy klasika maďarskej literatúry 19. storočia Imreho Madácha. Jankovics vo svojom filme preberá Madáchovo delenie textu do 15-ich základných kapitol, ktoré popisujú cestu Adama a Evy ako modelového ľudského páru v sprievode Lucifera od nekonečnej temnoty stvorenia sveta až po nekonečnú temnotu ďalekej vesmírnej budúcnosti. Adam s Evou reprezentujú rôzne podoby ľudskej lásky a spolupatričnosti naprieč tisícročiami histórie ľudstva. Lucifer sa objavuje v mnohých reinkarnáciách a história sa chápe ako jedna obrovská ľudská tragédia, ako sled bezúspešného hľadania Boha a zmyslu života. Kľúčovú úlohu zohráva rozprávačov vševediaci komentár, ktorý využíva pôvodný Madáchov text, a ktorý je hľadaním odpovedí na otázky, týkajúce sa vzťahu človeka k sebe samému, k Bohu, láske a k nesmrteľnosti.

Film je poňatý ako nekonečná a fascinujúca encyklopédia možností animovaného filmu. Poctivá a dokonale prepracovaná kreslená animácia je podriadená jednotlivým kapitolám, pričom každá z kapitol má vlastný špecifický výtvarný štýl. Jednotlivým prezentovaným časovým obdobiam zodpovedá nielen celkový vizuálny štýl danej časti filmu (egyptská časť je inšpirovaná hieroglyfmi a dobovými maľbami, starogrécka časť výzdobou vtedajších amfor, renesančná časť Dürerovými rytinami), ale aj v symbolickej skratke precízne fungujúce detaily.

Marcell Jankovics László Csurka, Barbara Hegyi, Ervin Nagy, Tibor Szilágyi, Mátyás Usztics
Marcell Jankovics
Zoltán Bacsó
László Sáry
Gyongyi Féejja,
Márta Fényi,
Magda Hap,
Iván Talpas,
Zsuzsa Tóth