Objednať projekciu O filme

Húština

Húština

(Rengeteg)

Maďarský filmový týden - Cena zahraničných kritikov Gene Moskowitza, Cena za najlepší hraný debut
MFF Berlín 2003 - Cena Wolfganga Staudte
Maďarsko 2003 do 15 rokov nevhodné 90min.
  • Dráma

„Každodenný život mladých mužov a žien v Budapešti, zaznamenaný jedinečným rukopisom Benceho Fliegaufa.”

Celovečerný debut jedného z najvýraznejších predstaviteľov súčasného maďarského filmu Bence Fliegaufa je venovaný predčasne zosnulému režisérovi Györgyi Fehérovi (Szürkület, 1990, Vášeň, 1998).

Fliegauf už vo svojej prvotine volí dedramatizované pomalé rozprávanie a dlhé zábery, poukazujúce na vyprázdnenosť vzťahov v spoločnosti, ktoré sa stali príznačnými znakmi aj jeho neskoršej filmovej tvorby. Sledujeme dlhé monologické a dialogické pasáže, ktoré sú vytrhnuté z nejakého zmysluplnejšieho kontextu. Z rozprávania postáv je zjavné, že si nerozumejú navzájom, ani sami sebe. Lovasiova kamera zaznamenáva jednotlivé postavy v tesnej blízkosti, no nedovolí nám preniknúť hlbšie do ich vnútra. Film tak originálnou kombináciou spomínaných naratívnych postupov a štylistických prostriedkov navodzuje u diváka pocity všadeprítomného odcudzenia a vykorenenosti.

Za svoju originálnu snímku si vtedy ešte začínajúci režisér odniesol okrem Ceny zahraničných kritikov Genea Moskowitza (Gene Moskowitz-díj) a Ceny Sándora Simóa (Simó Sándor elsőfilmes díj) za najlepší hraný debut z filmového festivalu Maďarský filmový týždeň (Magyar Filmszemle) aj Cenu Wolfganga Staudteho z MFF Berlín 2003.

Bence Fliegauf Rita Braun, Barbara Csonka, Lászlo Cziffer, Gábor Dióssy, Bálint Kenyeres, Edit Lipcsei
Bence Fliegauf
Zoltán Lovasi
Lili Fodor